fbpx
Moartea și învierea

Ce se întâmplă cu Sufletul după Moarte?

By
Getting your Trinity Audio player ready...

Ce se întâmplă cu Sufletul după Moarte este unul dintre cele mai puţin înţelese subiecte din zilele noastre. Este prea mult învăluită de mister şi evocă simţăminte înspăimântătoare de: frică, incertitudine şi chiar pierderea speranţei. Alţii cred că cei dragi ai lor care au murit, nu sunt de fapt morţi ci trăiesc alături de ei sau într-o altă dimensiune.

Mulţi sunt confuzi cu privire la relaţia dintre trup, spirit şi suflet. Contează oare ce credem? Da…în mod sigur! Pentru că ceea ce credem despre moarte va avea un impact profund asupra a ceea ce se va întâmpla cu noi la timpul sfârşitului. A ghici nu-şi are locul aici, aşa că acest Ghid de Studiu îţi va arăta exact ceea ce spune Dumnezeu cu privire la acest subiect. Fii gata să-ţi deschizi mintea şi ochii.

La început Dumnezeu l-a creat pe Adam.

În primul rând, cum am ajuns aici, pe acest pământ?

„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”Geneza 2:7

La început Dumnezeu ne-a creat din ţărână. Duhul atât al celor neprihăniţi cât şi al celor păcătoţi se reîntorc la Dumnezeu. Trupurile lor se întorc în ţărână.

Ce se întâmplă cu Sufletul după Moarte?

„Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.” Eclesiastul 12:7.

Trupul se întoarce din nou în ţărână, iar spiritul (duhul) se reîntoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Spiritul oricărei persoane care moare–indiferent dacă este neprihănit sau nelegiuit–se reîntoarce la Dumnezeu în momentul morţii. Nu este nimic misterios cu privire la spiritul (duhul) care se întoarce la Dumnezeu, la moarte. Acesta este suflarea de viaţă.

Ce este „spiritul” care se întoarce la Dumnezeu, la moarte?

„După cum trupul fără duh [„suflare, respiraţie” ] este mort.” Iacov 2:26.

„Atâta vreme cât voi avea suflet, şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele.” Iov 27:3.

Spiritul care se întoarce la Dumnezeu, la moarte este suflarea de viaţă. Niciunde în cartea lui Dumnezeu, nu se indică, că „spiritul” ar avea viaţă, înţelepciune sau simţire, după ce o persoană moare. Este „suflarea de viaţă” şi nimic mai mult.

Ce este un „suflet”?

„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” Geneza 2:7.

Un suflet este o fiinţă vie. Un suflet este o combinaţie între două lucruri: trup plus suflare de viaţă. Un suflet nu poate exista decât dacă trupul şi suflarea de viaţă sunt combinate. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că noi suntem suflete.

Mor sufletele?

„Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Ezechiel 18:20.

„A murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.” Apocalipsa 16:3.

În conformitate cu, Cuvântul lui Dumnezeu, sufletele mor! Noi suntem suflete şi sufletele mor. Omul este muritor (Iov 4:17). Numai Dumnezeu este nemuritor (1 Timotei 6:15, 16). Conceptul despre sufletul nemuritor, imortal este în contradicţie cu Biblia, care ne învaţă că sufletele sunt supuse morţii.

Merg oamenii buni în cer, imediat după ce mor?

„Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.” Ioan 5:28, 29.

„David … a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.” „Căci David nu s-a suit în ceruri.” Fapte 2: 29, 34.

„Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă.” Iov 17:13.

Nu, oamenii nu merg nici în cer, nici în iad la moarte. Ei se duc în mormintele lor şi aşteaptă ziua învierii.

Cât de multe cunoaşte sau înţelege cineva după ce a murit?

„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri: dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” „Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune.” Eclesiastul 9:5, 6, 10.
„Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii.” Psalmii 115:17.

Dumnezeu spune că morţii nu mai ştiu absolut nimic! Deşi milioane de oameni cred că este posibil, totuşi cei morţi nu pot comunica cu cei vii.

Pot oare morţii să comunice cu cei vii, sunt ei informaţi de ceea ce fac cei vii?

„Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui.” „De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic, de sunt înjosiţi, habar n-are.” Iov 14:12, 21.

„Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” Eclesiastul 9:6.

Nu, morţii nu îi pot contacta pe cei în viaţă, nici măcar nu ştiu care sunt faptele celor vii. Ei sunt morţi. Gândurile lor au pierit (Psalmii 146:4). Isus numeşte moartea „somn.” Este o stare de totală inconştienţă.

Isus numeşte starea de inconştienţă din moarte „somn” în Ioan 11:11-14. Cât de mult va dura acest somn?

„Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui.” Iov 14:12.

„Ziua Domnului va veni … în ziua aceea cerurile vor trece.” 2 Petru 3:10.

Morţii vor dormi până la măreaţa zi în care Domnul va sfârşi lumea. În moarte, oamenii sunt total inconştienţi, fără vreo activitate sau cunoştinţă de orice fel. Cei drepţi vor fi înviaţi şi vor primi nemurirea la a doua venire a Domnului Isus.

Ce se întâmplă cu cei neprihăniţi morţi la a doua venire a lui Isus?

„Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:12.

„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt … Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos … şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:16, 17.

„Toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi … morţii vor învia nesupuşi putrezirii … Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.” 1 Corinteni 15:51-53.

Ei îşi vor primi răsplăta. Ei vor fi înviaţi, li se vor da trupuri nemuritoare şi vor fi înălţaţi în văzduh ca să-L întâlnească pe Domnul. Nu şi-ar afla scopul nici o înviere a unor oameni care deja ar fi fost luaţi în rai, în momentul morţii. Prima minciună a diavolului către Eva a fost „Nu veţi muri”- o afirmaţie cu totul contrară Bibliei.

Care a fost prima minciună a diavolului?

„Atunci şarpele a zis femeii: Hotărât, că nu veţi muri.” Geneza 3:4.

„Balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana.” Apocalipsa 12:9.

Satan i-a spus Evei că păcatul nu va aduce moartea. „Hotărât că nu veţi muri,” i-a spus el. Cei care cred că morţii sunt vii devin uşor ţinte ale ispitelor diavolului.

De ce a minţit-o diavolul pe Eva referitor la moarte? Se poate ca acest subiect să fie mai important decât ne gândim?

Această minciună este una din pietrele de cotitură către împărăţia diavolului. El a făcut minuni puternice de-a lungul timpului prin oameni care pretind că îşi primesc puterea de la spirirtele celor morţi. (Exemple: Vrăjitorii din Egipt Exod 7:11 Femeia din Endor 1 Samuel 28:3-25 Descântători Daniel 2:2 O oarecare domnişoară Faptele 16:16-18.)

Un avertisment solemn
La sfârşitul timpului, Satan se va folosi din nou de vrăjitoriela fel cum a făcut-o şi în zilele lui Danielpentru a înşela lumea (Apocalipsa 18:23). Vrăjitoria este o lucrare supranaturală care pretinde că îşi primeşte puterea şi înţelepciunea de la spiritele celor morţi.

Pozând a fi ucenici ai lui Isus
Prefăcându-se a fi cei dragi care au murit, preoţi pioşi care sunt acum morţi, profeţi ai Bibliei, sau chiar apostolii sau ucenicii Domnului Hristos (2 Corinteni 11:13), Satan şi îngerii săi vor înşela miliarde de oameni. Cei care cred că cei morţi sunt vii, sub orice formă, vor fi mai mult ca sigur înşelaţi. Nu toate minunile sunt de la Dumnezeu, pentru că şi diavolul face minuni.

E adevărat că diavolul face minuni?

„Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite.” Apocalipsa 16:14.

„Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Matei 24:24.

Da, într-adevăr! Diavolul face miracole incredibil de convingătoare (Apocalipsa 13:13, 14). Satan şi îngerii săi se vor înfăţişa ca îngeri de lumină (1 Corinteni 11:14) şi, chiar şi mai şocant, se vor înfăţişa ca şi când ar fi Însuşi Hristos (Matei 24:23, 24). Toată lumea va crede că Hristos şi îngerii Săi conduc o fantastică reînviorare spirituală mondială. Toată această emfază va părea a fi aşa de spirituală şi de supranaturală, încât numai cei aleşi ai lui Dumnezeu nu vor fi înşelaţi. Cei aleşi nu vor fi înşelaţi pentru că ei resping în mod ferm tot ce este în contradicţie cu Scriptura.

De ce nu va fi înşelat poporul lui Dumnezeu?

„Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” Fapte 17:11.

„La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” (În trad. engl. Căci dacă nu vor vorbi în concordanţă cu acest Cuvânt, este pentru că nu există nici o lumină în ei). Isaia 8:20.

Poporul lui Dumnezeu cunoaşte din studiul sincer al Bibliei, că morţii sunt morţi nu vii. Nu există spirite ale morţilor. Din acest motiv, poporul lui Dumnezeu va respinge toate lucrările miraculoase şi învăţătorii care pretind că au primit „lumina” lor specială sau înfăptuiesc minuni, datorită contactării spiritelor celor morţi. De asemenea, poporul lui Dumnezeu va respinge ca falsă şi periculoasă, orice învăţătură care pretinde că morţii sunt vii, în orice formă sau oriunde. În zilele lui Moise, oamenii care pretindeau că au puterea să comunice cu morţi erau ucişi cu pietre.

Ce a poruncit Dumnezeu, în trecut, în zilele lui Moise, să se facă cu oamenii care învăţau că morţii sunt vii?

„Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort, sau se îndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre.” Leviticul 20:27.

Dumnezeu a insistat ca vrăjitorii şi alţii care comunicau cu „spiritele familiei” (ce pretindeau că au puterea să contacteze morţii) trebuiau ucişi cu pietre. Aceasta arată cum privea Dumnezeu învăţăturile false cum că morţii sunt vii. Nimeni nu va mai muri vreodată în Împărăţia lui Dumnezeu. Moartea va înceta în momentul distrugerii lui Satana.

Vor mai muri vreodată, neprihăniţii ce au înviat la prima înviere?

„Dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi … nu vor putea muri.” Luca 20:35, 36.

„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apocalipsa 21:4.

Nu! Moartea, regretul, plânsul şi tregedia nu se vor mai regăsi în Împărăţia lui Dumnezeu. Reîncarnarea este un lucru imposibil deoarece Dumnezeu declară că toţi cei care au murit, atât buni cât şi răi, se află în mormintele lor.

Credinţa în reîncarnare se răspândeşte rapid în zilele noastre. Este ea o învăţătură biblică?

„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic. … Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” Eclesiastul 9:5, 6.

Aproape jumătate din populaţia lumii crede în reîncarnareo învăţătură conform căreia sufletul nu moare niciodată ci renaşte continuu în alt fel de trup, la fiecare generaţie. Totuşi, această învăţătură este contrară Scripturii.

Biblia declară
După moarte un om: se întoarce în ţărână (Psalmi 104:29), nu ştie nimic (Eclesiastul 9:5), nu mai face planuri (Psalmi 146:4), nu mai are de a face cu nimic de pe pământ (Eclesiastul 9:6), nu trăieşte (2 Regi 20:1), aşteaptă în mormânt (Iov 17:13) şi nu îşi mai continuă nici o activitate (Iov 14:1, 2).

Invenţia Satanei
Am aflat în întrebările 11 şi 12 că Satana a inventat învăţătura că morţii trăiesc. Reîncarnarea, întruparea, comunicarea cu duhurile, închinarea la spirite şi „sufletul nemuritor” sunt toate invenţiile lui Satana, cu un singur scopsă-i convingă pe oameni că atunci când mori, n-ai murit cu adevărat. Atunci când oamenii ajung să creadă că cei morţi trăiesc, „duhurile de draci, care fac semne nemaipomenite” (Apocalipsa 16:14) şi care se prefac în duhurile morţilor vor reuşi să-i înşele şi să-i derute practic sută la sută din timp (Matei 24:24).

Ți-a plăcut ce ai citit? Ai ocazia să câștigi o carte GRATUITĂ, carte ce dezbate subiectul din articolul vizualizat. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele în formularul de mai jos și un membru al echipei te va contacta pentru confirmare.
Mult succes!

Skip to content