fbpx
Trinitatea

Definirea conceptului Trinitate fundamentat pe Sfânta Scriptură
Trinitatea: un concept ciudat găsit în Scriptură (II)

By
Getting your Trinity Audio player ready...

Articolul intitulat Trinitatea: un concept ciudat găsit în Scriptură (I) s-a ocupat cu prezentarea textelor veterotestamentare care vorbesc despre existența unui Dumnezeu manifestat printr-o pluralitate de Persoane divine. Dacă dorești să ai o continuitate în lectură poți citi primul articol care se ocupă de Trinitate.

Datorită trecerii în revistă a aspectelor generale despre Trinitate abordate în primul articol, atunci în acest material se va trece în mod direct la analiza pasajelor noutestamentare care vorbesc despre existența unei Pluralități de Persoane divine.

II. Dovezi noutestamentare ale unei pluralități-trinitare de Persoane divine

Dacă VT prezintă conceptul unei pluralități de Persoane divine doar în mod implicit, scrierile NT aduc un plus-valoare acestei învățături creștine astfel încât sunt prezentate explicit acele Persoane divine din textele VT prezentate în articolul anterior.[1]

1. Botezul trinitarian al lui Christos din Mat. 3:16-17

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis, și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea” (Mat. 3:16-17).

În acest pasaj baptismal-christocentric, unde Iisus Christos este botezat de Ioan este revelată în mod explicit Trinitatea în frumusețea Ei divine. Acest eveniment prezintă în mod direct pe cele trei Persoane divine-eterne: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Cel care a fost botezat este Iisus Christos, Duhul Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii a venit peste Iisus, a doua Persoană a Dumnezeirii pentru a-L unge în scopul misiunii Sale soteriologice a umanității[2], iar Tatăl, care Și-a făcut simțită prezența prin glasul Său. În acest eveniment sunt prezente toate cele trei Persoane divine ale Dumnezeirii.

Poate unii pot obiecta și pot spune: De unde știm că Iisus este Dumnezeu adevărat și de unde știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat? Aceste întrebări sunt legitime și importante deoarece Scriptura nu tace în privința acestora:

1.1 Iisus Christos – Dumnezeu adevărat

Despre natura lui Iisus Christos se va dedica un articol special, dar în această lucrare doar se va preciza natura divină a lui Christos. În Ioan 10:30 Iisus spune despre Sine că este de aceeași natură cu Tatăl, adică El, Iisus este Dumnezeu adevărat. Mai mult decât atât, Iisus Christos ierta păcatele prin intermediul puterii Sale divine intrinseci, iar această iertare a păcatelor a fost atribuită exclusiv doar lui Dumnezeu și Iisus și-a însușit această interpretare (Mc. 2 – vindecare slăbănogului) din partea oamenilor ca fiind Dumnezeu.

1.2 Duhul Sfânt – Dumnezeu adevărat

În cartea lui Luca, Fapte 5:3-4 este prezentat cazul lui Anania și Safira când au greșit împotriva lui Dumnezeu, iar autorul Luca îl declară pe Duhul Sfânt ca fiind Dumnezeu deoarece cei doi au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, adică împotriva Duhului Sfânt.[3]

2. Marea Trimitere Trinitariană din Mat. 28:19

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh (Mat. 29:19).

Dacă prologul cărții lui Matei este unul pe un fundal Trinitarian, și epilogul aceleași cărți prezintă un cadru specific Trinitarian. Mulți susțin că aceste texte sunt o interpolare, o adăugare, dar prezența acestui text în majoritatea manuscriselor este o dovadă puternică în favoarea autenticității acestei formule trinitariene.[4]

3. Apostolul Pavel exprimă învățătura Trinitariană în 1 Cor. 12:4-6

Sunt felurite daruri, dar este același Duh; sunt felurite slujbe, dar este același Domn; sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți.

Autorii NT folosesc în dreptul lui Dumnezeu Tatăl termenul grecesc Theos, iar cu privire la Iisus folosesc termenul Kyrios. De ce? Pentru a demonstra distincția personală a celor două Persoane divine,[5] iar această deosebire personală este prezentă în 1 Cor. 12:4-6, unde este inclus și Duhul Sfânt ceea ce arată că este o Ființă Personală și distinctă, atât de Fiul, cât și de Tatăl.

Alte texte trinitariene noutestamentare sunt: 2 Cor. 13:14, Ef. 4:4-6, 1 Petru 1:2, Iuda 20-21, 1 Ioan 5:7, Ioan 1:1-3, 14.

După cum s-a putut observa și în acest material, prezența pe paginile NT a indiciilor cu privire la un Dumnezeu Trinitarian sunt puternice. Dacă în VT indiciile nu erau atât de clare și explicite, în NT, autorii inspirați de Duhul Sfânt (2 Tim. 3:16-17) aduc o lumină mare asupra acestui Dumnezeu manifestat prin trei Persoane eterne, egale și iubitoare.

În aceste două materiale în care am discutat dovezile scripturistice în favoarea învățăturii despre un Dumnezeu Trinitarian s-a putut observa un fir roșu al întregii Scripturi: existența unui Dumnezeu Trinitar, manifestat prin cele trei Persoane divine-coegale: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.


[1] Gerhard Pfandl, „Trinitatea în Scriptură”, 155 și Wayne Grudem, Teologie sistematică., Introducere în doctrinele biblice, 243.

[2] Francis D. Nichol, The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 5 (Review and Herald Publishing Association, 1978; 2002), 302.

[3] Carl F.H. Henry, Dumnezeu, revelație și autoritate, (Editor Sofia Gheorge, traducător Agnes Dragomir, volumul V, Oradea-România: Ed. Cartea Creștină, 1999), 217-218.

[4] Florin Lăiu, „Trinitatea – lecții istorice și teologice”, în Trinitatea în lumina Revelației (Editor: Lavinia Goran; Traducător: Loredana Sârbu; Locul publicării: București, Ed. Viață și sănătate, 2007), 79.

[5] Wayne Grudem, „Dumnezeu în trei Persoane: Trinitatea” în Teologie Sistematică. Introducere în doctrinele biblice (Oradea: Ed. Făclia, 2004), 244.

Ți-a plăcut ce ai citit? Ai ocazia să câștigi o carte GRATUITĂ, carte ce dezbate subiectul din articolul vizualizat. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele în formularul de mai jos și un membru al echipei te va contacta pentru confirmare.
Mult succes!

Skip to content