fbpx
Rugăciune

Înțelegerea conceptului de rugăciune în viața unui creștin

By
Getting your Trinity Audio player ready...

Pot oamenii să comunice cu Dumnezeu? Pot oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu? Este Dumnezeu o Ființă care poate fi cunoscută de către om? Se lasă Dumnezeu să fie cunoscut? Preocuparea posibilității de a-L cunoaște pe Dumnezeu a ocupat mintea multor oameni înțelepți din toate timpurile.[1] Un scriitor din sec. al XVIII-lea gândea astfel:

Cunoaste-te pe tine insuti, nu incerca sa-L scrutezi[2] pe Dumnezeu,

Studiul potrivit al omenirii este omul[3]

            Imposibilitatea scrutării/cunoașterii lui Dumnezeu după cum se va observa este străină de Scriptură. În Evanghelia după Ioan, Însuși Iisus Christos a spus:

„și viața veșnică este această: să te cunoască[4] pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Christos pe care L-ai trimis Tu” (vezi Ioan 17:3).

Cunoașterea de Dumnezeu, pe care Iisus o prezintă, ne permite accesibilitatea în ceea ce noi numim: „viața veșnică” și nu „cunoașterea binelui și a răului” (Gen. 2:9, 3:22)[5] pe care Satana le-a prezentat ca însemnând trecerea într-o etapă superioară a ființei umane. Cunoașterea despre care se vorbește în Ioan 17:3 se referă la o relație personală/intimă cu Iisus Christos.

Ce este rugăciunea?

Rugăciunea este modul sau mijlocul prin intermediul căruia putem comunica cu Dumnezeirea. Noi, prin intermediul comunicării ajungem la o cunoaștere personală/intimă a Dumnezeirii: Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt în urma studierii Scripturii.

Pavel ne spune: „Credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (vezi Rom. 10:17). În acest punct, se poate observa modul apariției „credinței” în viața unui om. Credința vine în urma auzirii, iar această auzire provine din Cuvânt, adică din Biblie.

Într-o comunicare trebuie să existe un Emițător care emite un mesaj și un Receptor care recepționează mesajul transmis de către Emițător. Acest mesaj este transmis de către om prin limbajul uzual, dar specific unei Rugăciuni. Emițătorul fiind omul care se roagă, dialoghează cu Receptorul care este Dumnezeu. Această comunicare se numește dialog fiindcă Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Dumnezeu nu rămâne indiferent sau impasibil strigătelor de suspine ale omului (vezi cazul poporului Israel în Egipt când s-au rugat ca Dumnezeu să-i scape, Exod 2:24).

            Pentru a exemplifica cele spuse anterior ca fiind reale din punct de vedere teologic voi oferi un exemplu din Exod 2:24:

Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de legământul făcut lui Avraam, Isaac și Iacov.

Verbul „ a auzi” ne transmite că Dumnezeu a auzit suspinele oamenilor din robia Egiptului, și i-a eliberat, prin urmare, se postulează concluzia că atunci când omul înalță o rugăciune lui Dumnezeu, El nu va rămâne impasibil față de om, ci suferă, iubește și răspunde rugăciunilor oamenilor.

În urma acestui scurt studiu se pot extrage concluzii pertinente conform Scripturii. În primul rând, noi, oamenii Îl putem cunoaște pe Dumnezeu atât cât El ne-a permis să-L cunoaștem. În al doilea rând, Rugăciunea, reprezintă comunicarea dintre om, ființa finită, creată și Dumnezeu, Ființa Infinită, Creatorul. Această relație dintre om și Dumnezeu se menține prin „focul” rugăciunii. În al treilea rând, noi ne rugăm unui Dumnezeu care Se lasă căutat și găsit, iar ori de câte ori vom cere ajutor lui Dumnezeu, El ne va auzi și va răspunde rugăciunilor noastre după voia Sa.


[1] Mai multe informații despre aceste subiect vezi H.M. Gwatkin, Studies of Arianism, Eugene: Wipf and Stock Publishers. 2005) și Patrick Whitworth, Three Wise Men from the East, England: Sacristy Press, 2015).

[2] A cerceta în amănunt, vezi DEX https://dexonline.ro/definitie/scruta.

[3] Alexander Pope (1688-1744), Essay on Oma (Eseu despre om).

[4] Verbul „ginṓskō” din Ioan 17:3 este prezent și în Gen. 4:1, atunci când Adam și Eva s-au împreunat/cunoscut. Actul intim dintre Adam și Eva este văzut ca o cunoaștere, tot astfel actul/acțiunea de cunoaștere din Ioan 17:3 de către om a lui Dumnezeu trebuie să fie de ordin intim/personal/profund/, astfel încât această relație personală a omului cu Dumnezeu îl conduce pe cel dintâi la realitatea mântuirii/vieții veșnice.

[5] eBiblia, comentariu biblic, Comentariu cultural-istoric, Online: (vezi https://my.ebiblia.ro/app/index.html?redir#verse/vdcc/Ioan/17/3).

Ți-a plăcut ce ai citit? Ai ocazia să câștigi o carte GRATUITĂ, carte ce dezbate subiectul din articolul vizualizat. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele în formularul de mai jos și un membru al echipei te va contacta pentru confirmare.
Mult succes!

Skip to content