fbpx
Trinitatea

Trilogia Trinității divine:
Dumnezeu Tatăl, prima Persoană a Dumnezeirii (I)

By

Când auzi cuvântul Dumnezeu la care dintre cele trei Persoane divine te gândești? La Duhul Sfânt sau la Iisus Christos? Cu siguranță nu te vei gândi nici la Duhul Sfânt, dar nici la Iisus Christos. De ce? Fiindcă ori de câte ori se pronunță Dumnezeu, mintea omului este îndreptată către identificarea personală a lui Dumnezeu Tatăl. Nu spun că este greșit, dar nici corect absolut, ci propun doar o imagine mai largă a conceptului de Dumnezeu care se referă nu doar la Tatăl, ci și la celelalte două Persoane. Să se facă un exercițiu și de fiecare dată când auzi Dumnezeu să te gândești că sunt implicate toate cele trei Persoane, iar când auzi punctual, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul sau Duhul Sfânt, atunci să fie o identificare individuală a persoanelor divine.

            În acest articol se vor analiza acele texte scripturistice care vorbesc despre Dumnezeu Tatăl și despre lucrarea Sa în cadrul larg al Creației și al salvării omului din păcat și se va aplica propunerea identificării divine a Persoanelor din interiorul Dumnezeirii.

I. Dumnezeu Tatăl: prima Persoană intra-divină

În lucrarea de Creație, Tatăl a fost Creatorul tuturor lucrurilor, a fost Cel care a adus la viață toate lucrurile existente din Creație, însă, la actul Creației au participat activ și Fiul și Duhul, dar aceste aspecte vor fi analizate în următoarele articole.

Un text canonic foarte interesant pentru a arăta lucrarea de Creator a lui Dumnezeu Tatăl este cel din Is. 64:8:

Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul și Tu, Olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale (Is. 64:8).

             Rugăciunea pe care profetul Isaia o înalță lui Dumnezeu este deosebit de importantă deoarece profetul face distincția clară a puterii infinite a Tatălui portretizându-L ca fiind „Olarul” și oamenii, ca fiind „lutul”, astfel încât Dumnezeu Tatăl este Creatorul, Suveranul și prin expresia „tu ești Tatăl nostru” se transmite apropierea familială dintre Dumnezeu Creator și Infinit cu omul, creația și finitatea omului.

            Un prim atribut divin al lui Dumnezeu Tatăl este iubirea, care Îl prezintă pe Dumnezeu Tatăl ca fiind aproape de creația Sa, iar pentru acest aspect se poate observa episodul din Exod 23-25 când Dumnezeu „a auzit” gemetele poporului Său și astfel, El, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Moise să-i salveze din robie. Atributul acesta al iubirii este regăsit și în NT, în 1 Ioan 4:8, unde definirea lui Dumnezeu ca iubire arată că natura Sa, esența Sa este dragoste.[1] Apostolul Ioan prin această remarcă a lui Dumnezeu Tatăl arată natura Sa, arată diferența dintre Dumnezeul biblic și dumnezeii păgâni.[2] Pentru unii, Dumnezeu este un polițist care întotdeauna caută să prindă pe oameni în „off-side”, însă această perspectivă asupra ființării lui Dumnezeu este denaturată și rău-voitoare.[3]Dumnezeu este iubire, iar această iubire divină arată și spre înțelegerea conceptului de Trinitate fiindcă un Dumnezeu care prin esența Sa este iubire nu poate să-și exercite iubirea dacă nu are cu cine să o împărtășească.

            În lucrarea salvifică a lui Iisus Christos, Tatăl a jucat un rol esențial deoarece El, Tatăl a dat pe singurul Său Fiu pentru ca umanitatea să fie salvată prin Iisus.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea (Dumnezeu Tatăl), că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică (Ioan 3:16).[4]

            În acest text ioanin, Iisus Christos este oferit de Dumnezeu Tatăl pentru ca omul să poată crede în Christos și prin această credință să fie mântuit pentru eternitate. Dacă se ține cont că autorul acestor relatări este Ioan, ucenicul lui Iisus, iar autorul din 1 Ioan 4:8 este același, atunci se poate observa corelația dintre 1 Ioan 4:8 și pragmatismul divin al Tatălui și al Fiului în Ioan 3:16. În acest text din Ioan 3:16, Însuși Fiul, adică Iisus Christos spune că Tatăl a fost de acord pentru ca El să devină uman și să fie Salvatorul umanității.

            În acest material s-au analizat succint doar două atribute esențiale ale lui Dumnezeu: iubirea Sa, iar această iubire arată și natura lui Dumnezeu Tatăl, dar în același timp și Atotputernicia Sa materializată în actual creator al lumii.

            Alte atribute esențial ale lui Dumnezeu Tatăl sunt: sfințenia Sa absolută (1 Petru 1:15-16), Atotștiutor (Isaia 46:9-10), Atotputernic (Is. 64:8, Iov 22:25-26), Omniprezent (Ps. 139:7-10), Neschimbător (Iacov 1:17), Singurul care are Nemurirea, Nemuritor (1 Tim. 6:15-16).  Aceste atribute esențiale ființării lui Dumnezeu ne dezvăluire caracterul desăvârșit al lui Dumnezeu (Matt. 5:48).

            O primă concluzie a acestui studiu constă în realitatea că termenul Dumnezeu cum îl avem tradus în limba română nu se referă doar la Dumnezeu Tatăl, ci el Îl înglobează atât pe Fiul, cât și pe Duhul Sfânt.

            A doua concluzie a acestui material constă în realitatea descriptivă a lui Dumnezeu Tatăl, prima Persoană din cadrul intra-divin. În primul rând, El, Dumnezeu Tatăl este Atotputernic, este Olarul, iar noi oamenii suntem lutul și suntem creația Sa. În al doilea rând, se poate observa că Dumnezeu Tatăl nu și-a lăsat în derivă creația sau lutul, ci S-a sacrificat pe Sine pentru ca umanitatea să primească jertfa salvifică a lui Iisus Christos și să fie pentru eternitate părtași ai Împărăției lui Dumnezeu.

            În materialul următor se va analiza Persoana sau Ființarea lui Iisus Christos în dubla Sa natură, atât de Dumnezeu, cât și natura umană. Studiul viitorul se va ocupa cu cea de-a doua Persoană din Trinitate: Iisus Christos.


[1] Francis D. Nichol, The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 7 (Review and Herald Publishing Association, 1978; 2002), 664.

[2] Ibid.

[3] Millard J. Erickson, Teologie Creștină (Traducător; Elena Jorj, OradeaL Editura Cartea Creștină, 2004), 231.

[4] Sublinierea aparține autorului acestui material în dorința de a observa importanța identificării punctuale a celor trei Persoane divine.

Ți-a plăcut ce ai citit? Ai ocazia să câștigi o carte GRATUITĂ, carte ce dezbate subiectul din articolul vizualizat. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele în formularul de mai jos și un membru al echipei te va contacta pentru confirmare.
Mult succes!